Kåring hingster varmblods ridehest

Alpino Chileno xx 2.pr. Brunstad 2010
Skrevet av Kjersti Nerbråten,  26.01.2012


Årets hingstekåring for vamblods ridehest er lagt til Lefdal ridesenter i Vestfold 28.mars - 1.april.
Se Norsk Varmblod sin hjemmeside for program mm.

Alle innmeldinger sendes Norsk Hestesenter innen fristen som er 15.februar.
Bruk nettinnmelding, faksnr.: 61 16 55 40 eller send skjemaet i post til:
Norsk Hestesenter, Starumveien 71, 2850 Lena

Husk å skrive på innmeldingsskjemaet hva som er hingstens hovedgren (sprang/gang).
Dokumentasjon på hingstens prestasjoner sendes samtidig med innmeldingen, prestasjoner kan være konkurranseresultater, kvalitetsbedømmelse, kåring i andre land osv.

Forhåndsundersøkelse:
Hingstene må gjennom er forhåndsundersøkelse med endoskopi av lufteveiene og røntgen. Skriv ut informasjonsbrevet og røntgenskjemaet som tas med til veterinæren som skal foreta undersøkelsen. Det er viktig at kvaliteten på røntgenbildene er god.

Innmedingsavgiften er:
Kr.5 000,- for fem- og tredagers kåring, kr.2 000,- for en dag + kr.1 500,- i godkjenningsavgift.

Etteranmeldingsavgift (innmeldinger mottatt 16.feb. - 12.mars):
Kr. 8 000,- for fem- og tredagers, kr. 4 000,- for en dag + kr. 1 500,- i godkjenningsavgift.

Alle avgifter blir fakturert. Godkjenningsavgift faktureres ved første gangs avlsgodkjenning i Norge. 

Se avlsplan for varmblods ridehest for oversikt over hvor mange dager kåringen varer for de ulike klassene.