Oppsiktsvekkende genfunn på Oppdretterseminaret

Skrevet av Kari Hustad,  18.01.2012

Under Oppdretterseminaret som arrangeres 11.-12.februar, vil deltakerne få høre om ny og oppsiktsvekkende genforskning. Finnes det et eget gangart-gen- et gen som gir visse travhester et fortrinn slik at de traver bedre og raskere enn de andre? Ja, mener genetiker Lisa Andersson ved Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som arbeider med en doktorgrad på emnet. Hun og hennes kolleger har funnet en genvariant som gir fortrinn dersom det finnes i ”dobbel dose” i hesten, det vil si dersom hesten har arvet dette spesielle genet fra både far og mor. Genet har stor betydning for hvordan hesten beveger seg i trav. 

Påvist hos de beste traverne
- Jeg vil si at våre funn er oppsiktsvekkende. Det er snakk om et såkalt mutert gen som vi finner hos de fleste varmblodstravere i Sverige. Vi har studert en rekke hester. Blant annet har vi undersøkt de 50 beste varmblodstraverne i 2006-årgangen samt 50 ustartede. Det spesielle er at alle de beste hestene hadde det muterte genet i dobbel dose mens 8% av de ustartede ikke hadde det, forklarer Lisa Andersson. Detta er bare ett av flere undersøkelser som er gjort for å vise hvordan genene påvirker hestens prestasjoner.

Gentest på gang
Ved SLU er det nå utviklet en gentest som på enkelt vis kan dokumentere om i hvilken grad hesten har det spesielle ”traver”- genet eller ikke. Styrken med testen er at den kan peke ut de hestene som har dårligere forutseninger for å kunne trave rent i høy hastighet.
Lisa Andersson er foredragsholder under Oppdretterseminaret der hun vil forklare nærmere betydningen av de nye funnene. Du finner mer info om seminaret i menyen til høyre.