Rapport om nordlandshest/lyngshest

Norlands/lyngshesten Skogans Grane. Foto: privat
Skrevet av Kari Hustad,  16.01.2012

I vinter går 98 hopper drektige av rasen nordlandshest/lyngshest. Det er faretruende lite. En rapport som nettopp er ferdig kommer med en rekke forslag til hva som kan gjøres for å sikre og utvikle bruk av nordlandshesten/lyngshesten i Troms og i Nord-Norge generelt. Rapporten er et et resultat av et prosjekt som startet i 2009 ved Nord-Norsk Hestesenter. Les rapporten her:
http://www.rimfakse.no/filer/nnhs/file/Sluttrapport%20utviklingsprosjekt%202009%20-%202011.pdf