Styremøte NHS

Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  16.01.2012

Årets første styremøte ved NHS avholdes 20.og 21.januar. Blant temaene som skal opp til behandling er revisjon av avlplanene for varmblods ridehest og dølahest, handlingsplan for de nasjonale rasene og framtidige utdanningstilbud.
Sakslista er som følger:
1/12   Godkjenning av innkalling og saksliste
2/12   Godkjenning sv styrereferat
3/12   Foreløpige regnskap 2011
4/12   Driftsbudsjett 2012
5/12   Mal for avslplaner - rasevis del
6/12   Revisjon av valsplan for varmblods ridehst
7/12   Revesjon for avlsplan for dølahest
8/12   Kåringsdommere- oppnevning
9/12   Handlingsplan for de nasjonale rasene
10/12 Framtidige utdanningstilbud 
11/12 Orienteringer
12/12 Møteplan 2012
13/12 Eventuelt