Styret diskuterer hovslagerfaget

17.01.2012

Under styremøtet i NHS 20.og 21.januar skal NHS' rolle innen hovslagerfaget diskuteres. I dag utdannes det alt for få faglærte hovslagere. Med den sterke økningen i antall hester de siste åra øker også behovet for kvalifiserte hovslagere. Før hovslageryrket kom inn i fagbrevordningen i den videregående skolen, drev NHS med utdanning av hovslagere. I dag er NHS kun en lærlingebedrift med 4 hovslagerlærlinger i smia. Styret skal diskutere hvordan NHS kan bidra for å få til en mer framtidsrettet utdanning innen hovslagerfaget.