Taler hestens sak på Stortinget

Direktør Vegard Thune får sjansen til å snakke om norsk hestenæring for næringskomiteen på Stortinget. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  05.01.2012

Når Stortingets næringskomite åpner for høring om landbruks-og matpolitikken, vil NHS tale hestenæringas sak. Fredag 6.januar er NHS-direktør Vegard Thune på plass for å holde et innlegg om hestenæringas muligheter og utfordringer. Den nye Landbruksmeldinga ble lagt fram i begynnelsen av desember, og er nå til komitebehandling før den skal behandles i Stortinget. Under den åpne høringa som pågår hele fredag er NHS er i selskap med en rekke andre landsdekkende organisasjoner knyttet til norsk landbruk.