Innmeldingsfrister utstillinger

Fra en tidligere unghestutstilling på Dyrskun i Seljord. Foto: Kjersti Nerbråten
31.07.2012

NHS minner om at innmeldingsfristen for å melde hester til utstillingene i Lyngdal og Olsborg er 1.august.  Utstillingene er åpne for unghest, hopper og vallaker fire år og eldre. På utstillingen på Nord-Norsk Hestesenter (Olsborg) er det også uoffisiell føllklasse.

10.august er det innmeldingsfrist til utstillingene i Lofoten (15.sept.) og Seljord (hopper og vallaker 15. sept. og unghester 16. sept.). Utstillingene er åpne for unghester, hopper og vallaker av alle raser.Det er offisielle klasser for vallaker fire år og eldre. Vallaker må gå bruksprøver på lik linje med hopper. Det er ikke klasser for vallaker 1-3 år.

Se terminlista for mer informasjon om den enkelte utstilling og det elektroniske innmeldingsskjemaet for å melde på hesten din.