Hest på hjernen- alder ingen hindring

Skrevet av Kari Hustad,  06.06.2012
 

Vår stifterorganisasjon Hest og Helse inviterer til treff i Bærum den 20 .juni. Invitasjonen går først og fremst til dem som er ”godt voksen”(65 +), og fortsatt har en brennende interesse for hest, til en hyggelig og interessant sammenkomst;

Onsdag 20. juni kl. 11.00 – 14.00 på Østern Bruk i Bærum

H&H ønsker å skape en felles sosial møteplass for godt voksne (65+) hestefolk, der man kan utveksle erfaringer og ”mimre” litt fra de gode gamle dager. Utover det sosiale byr H&H på følgende agenda, inkludert felles lunsj.

Agenda

Kl. 11.00               Hest og Helse v/ generalsekretær Kjell Myhre ønsker velkommen, og gir en kort orientering om Hest og Helses arbeid

Kl. 11.20               ”Hest på hjernen – alder ingen hindring” – Kjell Myhre og Tuula Stie vil gi en kort presentasjon av prosjektet og begrunnelsen for denne samlingen.

Kl. 11.30               ”Stallmester i hovedstaden” – Ingemann Bager forteller fra sin tid som stallmester ved Oslo Ridehus.

Kl. 12.00               Felles lunsj

Kl. 12.45.             Fremtidig aktivitet – her ønsker vi å få innspill fra dere på ulike temaer/aktiviteter vi vil bør legge til rette for innenfor området HEST, uavhengig av rase, bruksområde og hesteorganisasjon.

Kl. 13.15               Oslo Horse Show 2012 – Kris Leirfall gir en kort presentasjon av Kingsland Oslo Horse Show

Kl. 13. 30              Presentasjon av Østern Bruk v/ dagligleder Margrethe Janbu

Kl. 13.45               Dressuroppvisning  v/ Camilla Kalseth

Kl. 14.00               Avslutning

Påmelding og deltakeravgift
For å kunne beregne lunsj bes det om at påmelding gjøres til Hest og Helse v/ Kjell Myhre enten per epost:
kjell.myhre@nhest.no eller på tlf 46910773.

Pris per deltaker  er kr. 300,- som betales til Hest og Helse på kontonr. 2050.06.04493. Frist for påmelding og innbetaling av deltakeravgift er 12. juni 2012

Informasjon om særskilte behov:
De som måtte ha særskilte behov i forhold til fremkommelighet, for eksempel rullestol, bes gi beskjed om dette ved påmelding.  Det samme gjelder for de som måtte ha en form for matintoleranse eller er vegetarianer.