Hesteturisme i Norge- også for utlendinger?

Er norske hestebedrifter klare for å ta i mot gjester fra utlandet, spør Marit Eggen i sin bacheloroppgave.Foto: Toregeir Svalesen
Skrevet av Kari Hustad,  19.06.2012

Å se Norge fra hesteryggen er en vakker opplevelse. Men i utlandet er muligheten lite kjent. Samtidig kommer turistene dersom de lokkes av natur, kultur og muligheter for å ri på norske hesteraser. Innovasjon Norge/visitnorway.com er derimot dårlig på å markedsføre hesteturisme i Norge, på tross av nettsidens slagord "Power by nature".Rideferie på Vestlandet. Foto: Torgeir Svalesen I flere andre land spiller hesteturisme en avgjørende rolle i reiselivet.

Dette er noen av konklusjonene i en bacheloroppgave fra Høgskolen i Hedmark, skrevet av Marit Eggen. Hun har tidligere arbeidet som hestefaglærling ved NHS. I oppgaven sin har hun blant annet gjennomført en spørreundersøkelse der hun særlig har sett på om aktuelle bedrifter i Fjellregionen i Nord-Østerdalen tilbyr det turistene etterspør.
Les hele oppgaven her.