Hingstebytte avklart: Eldkar til Sikkilsdalen

Spissen i klasse 2A på Stav i vår, Eldkar, slippes i Sikkilsdalen 22.juni. Foto: Kjersti Nerbråten
Skrevet av Kari Hustad,  15.06.2012

En ny hingst tilbys hoppeeierne som ønsker å slippe i Sikkilsdalen. 4 år gamle Eldkar går inn i stedet for Nordby Tromf. NHS har vært så heldig på kort varsel å få tak i spissen fra Stav i klasse 2A som i tillegg har gode resultater under Utvida bruksprøve på Starum i år. Og ikke nok med det- Eldkar (e.Tirils Eldar u.Øverlandsstjerna e.Jonsvarten) er selv laget i Sikkilsdalen.
Du finner dommerkortet til Eldkar her, og resultatene fra Utvida bruksprøver her.
Vi åpner nå for flere innmeldinger til hingstene i Sikkilsdalen. Du kan benytte vårt elektroniske påmeldingsskjema her, eller ringe NHS på 61 16 55 00.Eldkar i snødrev under Utvida bruksprøver på Starum i januar 2012

Om hingstebyttet
Samtlige hoppeeiere som hadde meldt hoppa si på Nordby Tromf blir nå kontaktet på nytt. Det er selvsagt opp til hoppeeierne selv å gjøre sine valg.
Årsaken til hingstebyttet er at det har ikke vært mulig å bli enig med hingsteeier om betingelsene for å bruke Nordby Tromf. Eieren valgte å trekke hingsten den 13.juni. NHS har derfor arbeidet intenst med å finne alternative løsninger, og etter en samlet vurdering falt valget på Eldkar.
Det har ikke skjedd tidligere at en hingsteeier har valgt å trekke hingsten fra slipp i Sikkilsdalen. Betingelser mellom NHS og hingsteeier har vært formulert etter samme mal i 20 år.
- Det er viktig for NHS at betingelsene oppfattes som rettferdige i forhold til andre som slipper hingst i Sikkilsdalen. NHS ønsker å likebehandle de ulike hingsteeierne som vi inngår avtale med, sier spesialrådgiver ved NHS, Tore Kvam..
Valget skjer i full forståelse med styreleder og leder for avlsutvalget i Landslaget for dølahest.
- Det er selvsagt beklagelig overfor hoppeeierne at dette skjer. Så vidt jeg vet ligger NHS i øvre sjikt i dølahestmiljøet når det gjelder betingelser for hingsteeieren. Etter det jeg kan se har kontrakten vært grei og klar i utgangspunktet. I ettertid skulle jeg derimot ønsket at kontrakten var blitt klargjort på et langt tidligere tidspunkt, sier Bjørn Lien, styreleder i Landslaget for Dølahest.
Hoppeantallet blir klart i løpet av neste uke
De tre hingstene som slippes i Sikkilsdalen i år blir dermed Eldkar, Gjerde Blæsen og kaldblodstraveren Briskeby Philip. Ettersom det har blitt endringer de siste dagene, vil vi komme tilbake seinere med hvor mange hopper de enkelte hingstene har fått. Da vil vi også kunne plassere hingstene i de ulike hamnene.
Velkommen til slipp i Sikkilsdalen 22.juni- slippene skjer til følgende klokkeslett:
Bristol kl.11 (avgang fra setra kl.10)
Prinsehamna kl.12
Åkrehamna kl.13