Viktig informasjon ang fødselsmeldinger for årets avkom etter hingsten Zultan

Zultan da han ble kåret for dølahestavl på Stav 2011. Foto: Kjersti Nerbråten
Skrevet av Gina Onsrud Jensen,  13.06.2012

Vi er blitt gjort oppmerksom på at det på enkelte fødselsmeldinger der hingsten Zultan er far, er oppgitt «nordsvensk brukshest» som rase, uten at dette er korrigert før utsending fra Norsk Hestesenter. Hingsten Zultan som sjøl er av rase nordsvensk brukshest,  var i 2011 godkjent for dølahestavl, og avkom etter ham som blir født nå i 2012, har fulle rettigheter til registrering som dølahest. Avkom etter Zultan født 2012 vil bli registrert som dølahest. Som hoppeeier kan du stryke over «nordsvensk brukshest» og skrive «dølahest» på rase i stedet på fødselsmeldingen før innsending. Det er standardvalg i datasystemet at det tas utgangspunkt i fars rase når fødselsmeldinger utstedes, og her har dessverre ikke alle blitt fanget opp og korrigert manuelt før utsending.  Vi beklager det inntrufne.