Idedøgn om de nasjonale hesterasene

Et av årets føll av nordlandshest/lyngshest. Trolig blir det kun født mellom 60 og 70 av dem i år. Hva gjør vi for å sikre de norske hesterasene for framtida? Temaet er nettopp diskutert på Starum. Foto: Birgit D.Nielsen
Skrevet av Kari Hustad,  13.06.2012

Identitet, omdømme og markedsføring var sentrale tema da en gruppe tillitsvalgte fra de tre rasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest møtte en gruppe ansatte ved NHS. I dag ligger det en Handlingsplan for de nasjonale hesterasene klar for å bli omsatt i handling. Dessuten har styret ved NHS støttet et nytt identitetsprosjekt med 100 000 kr der de særnorske avlsorganisasjonene gis muligheter for viderere utvikling.
Gjennom et døgn på Starum har man diskutert hvordan man skal kjøre videre i arbeidet med å sikre at både dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest blir attraktive hester i overskuelig framtid.
Samtidig var to gjester invitert til å komme med innlegg. Den ene var Harriet Larsen, lærer i hestefag og stallmester ved Storsteigen naturbruksskole i Alvdal. Hun fortalte hvorfor hun synes de norske hesterasene er særlig godt egnet i undervisningen. I tillegg bidro Kjell Myhre, generalsekretær i Hest og Helse. Grønn omsorg er en næring i vekst i Norge, og stadig flere får øynene opp for hva hesten kan bidra med i terapeutisk arbeid. For å lykkes trengs det både kvalifisert personell og velegnede hester, og her mente Kjell Myhre at de norske hesterasene har egenskaper som kan gjøre dem til gode terapihester noe det finnes mange eksempler på allerede.