1,1 mill kr til avlstiltak

Varmblodstraver - føll. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  08.05.2012

Styret ved NHS har fordelt årets midler som skal fremme hesteavlen i raseorganisasjonene. Totalt er det snakk om en sum på 1,1 mill kr. Tildelingene skjer etter søknad fra de ulike organisasjonene. Styret har tidligere vedtatt at inntil 60% av avlsmidlene skal gå til de tre nasjonale rasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest.  De tre er tildelt 360 000 kr hvorav 200 000 kr går til Fokus Unghest.  Prosjektet Fokus Unghest arrangerer kurs over hele landet for å stimulere til økt bruk og skolering av de nasjonale hesterasene. Norsk forening for fullblodsavl er den eneste raseorganisasjonen som ikke mottar avlsmidler i år. Årsaken er at foreningen søkte om penger for innkjøp av avlshingst, noe styret ikke ønsket å støtte.


Her er den komplette lista med tildelingene for 2012:

Rase

 

Fordeling 2012

 

Felles tiltak

Fokus unghest

 

160 000

200 000

 

Dølahest

 

100 000

 

Fjordhest

 

100 000

 

Nordl./Lyngshest

 

100 000

 

Islandshest

 

70 000

 

Varmbl. ridehest

 

70 000

 

Eng. fullblod

 

 

Ponnier

 

70 000

 

Fullbl. araber

 

40 000

 

Shagya araber

 

10 000

 

Lipizzaner

 

10 000

 

Trav (DNT)

 

140 000

 

Norsk Tinkerforening

 

10 000

 

Norsk Oldenburger

 

10 000

 

Norsk Pintoforening

 

10 000

 

TOTALT

 

1 100 000