Hvilken type strø bør man velge?

I en del andre land er det vanlig å bruke halm i boksen. Her til lands er flis det vanligste. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  31.05.2012

Valg av  strø i boksen har betydning for flere ting. Hvilken strø man bruker påvirker hesteeierens økonomi, det har betydning for gjødselhåndtering, helse og arbeidsmengde. Gry Løberg som leder prosjektet Hest i Drammenregionen har laget en kort veileder som belyser de ulike alternativene. Du kan lese veilederen her.