Passavgift: Nye rutiner på NHS

16.05.2012

NHS har innført en ny ordning i forbindelse med utskriving av hestepass. Passavgiften på kr 1000 vil bli fakturert samtidig med at mikrochip og hårprøvekonvolutt blir sendt ut. Passet blir sendt ut med en gang det er ferdig såfremt passavgiften er registrert innbetalt hos oss.

Dersom passavgiften ikke er registrert når passet er klart, vil det bli sendt til oppdretter i postoppkrav. Dette vil innebære ekstra kostnader.
Frist for innsending av fødselsmelding er 1.oktober.
Ved seinere innsending vil oppdretter bli fakturert for registreringsavgift selv om føllet er solgt. Derfor bør ikke fødelsmeldingen leveres ny eier. Oppdretter bør selv forsikre seg om at den er sendt inn innen fristen for å unngå ekstra avgift i ettertid.
Frist for innsending av hårprøvekonvolutt og bekreftelse for innsetting av mikrochip er 6 mndr etter utsendelse fra Norsk Hestesenter.

Alle hester skal ha pass innen 31.desember eller innen de er fylt 6 mndr.
Husk også at alle hester nå ha pass for å kunne slaktes.