Styret sier ja til identitetsprosjekt og handlingsplan

Skrevet av Kari Hustad,  10.05.2012

Styret ved NHS har bevilget 100 000 kr til et identitetsprosjekt for de nasjonale rasene dølahest, nordlandshest/lyngshest og fjordhest. Det er de tre raseorganisasjonene som har søkt om støtte til et slikt prosjekt som har som mål å skape mer blest og interesse for de norske hesterasene. De tre har planer om å samarbeide både når det gjelder arrangement og avlsarbeid, og kommer i månedene framover til å diskutere hvordan prosjektet skal gjennomføres.
Prosjektet inngår som en del av handlingsplanen for de nasjonale hesterasene som skal gjelde fram til 2020. Denne planen er også vedtatt av styret ved NHS. Du finner planen i sin helhet her.