Skatteleting på loftet

Birger Heyerdahl og Gunnar Haugen fra Forsvaret fant mange klenodier fra tida da hesten spilte en avgjørende rolle i Hæren. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  08.03.2012

To representanter fra Forsvarets museer har nylig vært på loftsjakt på NHS. Resultatet ble utbytterikt, for på loftet over stall 6 skjuler det seg mange skatter fra tidligere tider.Artillerisal laget i Norge rundy 1904 Et av klenodiene som vakte stor begeistring var en artillerisal i bra stand (bilde til høyre). Denne saltypen har Forsvaret kun to av fra før. Salen er selvsagt utstyrt med solide salvesker og er produsert i Norge rundt 1904. 
To pisker med håndtak i metall med rikt inngravert dekor har kanskje vært i bruk av en av de høyere offiserene- hvem vet? Nær håndtak av piskUansett var den trolig blankpusset til enhver tid den gangen den var i aktiv bruk- i motsetning til i dag.
Birger Heyerdahl og Gunnar Haugen fra Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon forteller at hesteutstyret skal repareres, pusses og smøres. Under ryddeseansen på Starum ble alle gjenstander registrert med strekkoder. Utstyret som nå er hentet tilbake til Forsvaret blir trygt plassert i den gamle tyskerbunkersen Dora i Trondheim der Forsvaret har store lagerarealer til disposisjon.
Kavallerisal fra 1791Den aller mest interessante gjenstanden var nok likevel den todelte salen med mye dekor både i salkappen og i setet (bilde til venstre). En nærmere gjennomgang viser at dette er en norsk kavallerisal som stammer fra så langt tilbake som 1791, og den er den eneste i sitt slag som er i Forsvarets eie. 
 - Det er viktig å få systematisert denne viktige delen av Forsvarets historie før kunnskapen om hestens betydning i det norske Forsvar forsvinner helt, sier major Birger Heyerdahl som er fagsjef for kjøretøy og maskinelt ingeniør materiell.Utskjæringer, detalj fra bogtre til kjøresele Det er ingen spesielle planer med hesteutstyret med det aller første, men dersom Rustkammeret i Trondheim eller andre av Forsvarets museer ønsker å lage en utstilling om hestens betydning, så er utvalget iallfall på plass. Det er også muligheter for at NHS kan få låne noe av utstyret i utstillingssammenheng.
Næ kasse fra KløvkompanietGunnar Haugen er tidligere offiser, men er nå pensjonist. Han er hyret inn for å gå over hesteutstyret, og har allerede gjort en stor jobb med å bringe hesteutstyret som er i Forsvarets eie i orden slik at det blir bevart for ettertida.  
I fjor var det 25 år siden hesten gjennom et Stortingsvedtak ble tatt ut av Forsvaret, noe som åpnet for etableringen av Norsk Hestesenter på Starum.