Styrereferat fra februarmøtet

Skrevet av Kari Hustad,  22.03.2012

Styret ved NHS hadde sitt andre møte for året den 21.februar. Avlsplan for dølahest, utstillingsreglementet og stifterorganisasjonen Hest og Helse var tema som ble diskutert. Du kan lese styrereferatet her.