To ledige årsvikariat ved NHS

Foto: Øystein Bakken
30.03.2012

To av våre ansatte går ut i svangerskapspermisjon. Det er derfor ledig to ettårs-vikariater som administrativ leder og faglig rådgiver på avlsavdelingen

Den administrative lederen har ansvaret for at aktiviteten på avdelingen skjer i samsvar med vedtatte planer og retningslinjer. Den administrative lederen har personalansvar og er saksbehandler for avlsrådet. Det er ønskelig med erfaring innen organisasjon og ledelse.

Rådgiveren får bl.a. ansvaret for oppfølging av handlingsplanen for de nasjonale hesterasene og kontakt med avlsorganisasjonene.  Avlsfaglig bakgrunn en fordel.

Tiltredelse senest 1.august. Lønn etter avtale. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til  Vegard  Thune eller Gina Onsrud Jensen  på tlf. 61 16 55 00.
Søknad vedlagt CV sendes Norsk Hestesenter, Starumsveien 71, 2850 Lena
eller til nhest@nhest.no innen 20.april 2012.