Flere Elitehingster i Norge

Kanteborgs Sprite, utnevnt til Elitehingst for sine resultater som avlshingst. Foto: Inger Mehren
Skrevet av Kari Hustad,  27.11.2012

Da vi nylig fortalte at kaldblodstraverne Elding og Spikeld er utnevnt til Elitehingster kom vi dessverre i skade for å påstå at dette skjedde for første gang i Norge. Det stemmer ikke. Det er riktignok første gang det utnevnes Elitehingster innen kaldblodtraverne, men det finnes andre raser der Elitehingster har blitt utnevnt tidligere.
De to shetlandshingstene Eastlands Lochsong og Kanteborgs Sprite har begge tidligere fått Elitestatus. Eliteutnevning blant avlshingstene er det Kåringsnemndene for de ulike rasene som foretar. Elite er en utnevnelse som baseres på hestens avkom, og ble innført som en del av det nye utstillingssystemet som kom i gang i 2009. Så langt er det altså kun 4 hingster i Norge som har fått Eliteutnevning for sine utmerkede resultater i avlen.  
Når det gjelder de øvrige rasene vil arbeidet med å gjennomgår avkomsresultatene for hingstene starte ganske snart. Det er et stort arbeid å gjennomgå hele hingsteparken. Avkomsbedømmelsen blant hingstene gjøres teoretisk i Kåringsnemndene, og det er ikke nødvendig å stille på en utstilling med hingsten.
Elitehopper utnevnt
Når det gjelder hoppene finnes det allerede en del med elitestatus i forskjellige raser. For at hoppene skal bli avkomsvurdert må de meldes og møte på en utstilling.