Flere kurs for travinteresserte

Arne Amilien (til v) er rektor på NHS. Sammen med organisasjonssjef Tore Kristiansen (til h) i DNT arbeider de for å utvikle nye kurs innen travsporten. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Tore Kristiansen,  08.11.2012

Nye kurs, tettere samarbeid og mer kontakt med videregående skoler er stikkord når Travselskapet (DNT) og Norsk Hestesenter arbeider for å øke kunnskapen innen travsporten.
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra NHS og DNT møttes 24.oktober på Hestesportens Hus for å sette utdanning innen travsporten på agendaen. Det ble diskutert flere samarbeidstiltak, blant annet etablering og videreføring av et nybegynnerkurs for trening av travhester, samt «revitalisering» av samarbeidet mellom NHS, VGS med hestelinje og DNT. Angående nybegynnerkurset så er målet å arrangere 4 kurs på Starum våren 2013 der kursholder vil være Gunnar Gjerstad. Disse kursene vil deretter prøves ut på enkelte steder i Trav-Norge på høsten.Deltakerne var Arne Amlien og Gunnar Gjerstad (NHS) og Tore Kristiansen, Anders Järnerot, Kjell Øystein Håkonsen, Knut Olav Dahl og Hanne Sæbø (DNT).