Foredrag under kåringa på Biri 9.november

Fra fjorårets travprøve for to-åringene. 14 etablerte løpshester er meldt til årets kåring mens nærmere 40 to-åringer som stilller i landsfinalen til Veikle Balder. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  01.11.2012

Neste helg blir det mange fine kaldblodshester å skue når NHS og foreningen Veikle Balder inviterer til kombinert kaldblodskåring og landsfinale for 2-åringer. I forbindelse med utstillingen som foregår 9.-10.november inviterer NHS til 3 korte foredrag på Biri. Foredragene er gratis og er først og fremst myntet på hestfagelever som kommer fra flere steder i landet, men de er åpne for alle interesserte. Et gjennomgangstema er hestens eksteriør.
Sted er konferanselokalene i 1.etg av tribunebygget på Biri travbane.
Foredragene pågår fra kl.10 til 11 og fra kl.12.30 til 13.20.

Kl.10.00: Travhestens eksteriør/Hva foregår på en utstilling v/Målfrid Vatne
Kl.10.30: Ulike avlsmål for ulike raser v/Susan Hellum
Pause mellom 11.00 og 12.30
Kl.12.30: Hestens lynne- aktuell kunnskap og forskning v/Elin Furrevik
Kl.13.00: Travsporten i Norge og Biri travbane v/Romund Østbø

Om foredragsholderne:
Målfrid Vatne er veterinær med lang hestepraksis. Hun driver som dyrlege i Nord-Trøndelag, har egen avslstasjon med oppdrett av kaldblodstraver. Hun har tidligere vært stasjonsveterinær ved Menhamar Stutteri, et av Sveriges største stutterier. Målfrid er utdannet eksteriørdommer.

Susan Hellum er en nestor i norsk hestesport. Noen har en gang sagt at det Susan ikke kan om hest behøver ikke vi andre å bry oss om. Susan er en kjent eksteriørdommer som har dømt en lang rekke raser både i inn-og utland. Hun har arbeidet mye med de nasjonale hesterasene, og har vært en nøkkelperson i Norsk Ponniavlsforening siden den ble grunnlagt for over 40 år siden. Susan har fått Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for norsk hesteavl.

Elin Furrevik er avlsrådgiver ved NHS med et spesielt ansvar for de nasjonale hesterasene. Elin kommer fra lærerjobb på Voss jordbruksskule der hun har undervist på hestefaglinja. Hun har master  i husdyrfag fra UMB (Universitetet for Miljø-og Biovitenskap). Tidligere har hun vært produksjonskonsulent i Tine og avlskonsulent i Norsvin. Hun er selv aktiv hesteeier.

Romund Østbø har lang erfaring fra norsk travsport, og han jobber som sportssjef ved Biri Travbane der han har vært siden 1988. Tidligere var han ansatt ved sportsavdelingen i DNT, og i tillegg til at han har vært jobbet på flere trenerstaller. Har selv vært aktiv hesteeier i en årrekke.

Du finner lista over hingstene som er påmeldt til kåringa her

Lista over påmeldte hester til Veikle Balders landsfinale finner du her

OBS
Fredag kveld  inviterer oppland Hesteierforening til fagseminar på
HONNE KONFERANSESENTER på Biri.
Møtet starter kl.19.00 og her blir det paneldebatt  om TRENING OG AVL
Gjester i panelet er Øystein Tjomsland, Kjetil Djøseland,
Eldar Harviken, Anders Järnerot og Sturla Pettersen.
Inngang Kr 100

Fra fjorårets utstilling på Biri da bla. elever fra Skjetlein fikk gode tips Fra Susan Hellum. I år er Susan en av foredragsholderne
Bildet over er tatt under fjorårets utstilling på Biri da hestefagelever fra Skjetlein tok turen sørover for å lære om hestens eksteriør. Her fikk de bl.a. gode tips fra Susan Hellum som er blant årets foredragsholdere.