Ledige plasser på transportørkurs

Skrevet av Kari Hustad,  27.11.2012

 Mattilsynet stiller visse krav til personer som skal transportere hest profesjonelt, det vil si at hestetransport inngår som en del av en næring. Dersom du trenger godkjenning avholder NHS kurs for deg. Førstkommende kurs foregår på Starum onsdag 5.desember 2012.
Kursinnhold:
- Gjennomgang av transportforskriften v/ Mattilsynet
- Gjennomgang av førerkortbestemmelser, kjøre/hviletid, etc. ved Statens Veivesen
- Sykdommer/skader relatert til transport av hest v/veterinær
- Avliving av skadet hest v/veterinær

Kurset avsluttes med 2-timers skriftlig eksamen.

Kursavgift kr. 1500,- inkludert mat.

Varighet: 09.00 – ca 20.00

Kurset avholdes vanligvis en gang pr semester; høst og vår.

Påmelding via skjema her.

Mattilsynets sider finner du her.