Saksliste for styremøte ved NHS

Skrevet av Kari Hustad,  16.11.2012

Tirsdag 20.november møtes styret ved NHS. Regnskap og budsjett står på sakslista i tillegg til oppnevning av avlsråd og den nye bransjestandarden- blant annet. Styret ved NHS ønsker åpenhet rundt sitt arbeid, og styrereferat legges ut her.
Du finner hele sakslista for tirsdagens styremøte her:

Sak 5212         Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 53/12        Godkjenning av styrereferat 5/12 og 6/12. Side 1-7

Økonomi

Sak 54/12        Regnskap pr. 31.10.12.

                        (Legges fram på møtet)

Sak 55/12        Budsjett 2013.

Sak 56/12        Langtidsbudsjett 2014 – 2018.

Avl

Sak 57/12        Mandat avlsråd. Side 8

Sak 58/12        Avlsråd- oppnevning. Side 13

 Utdanning/forskning

Sak 59/12        Bransjestandard. Side 20

Administrasjon

Sak 60/12        Hestesportens Hederspris. Side 25

Sak 61/12        Strategiplan 2012 – 2016. Side 29

Sak 62/12        Handlingsplan 2013 – tiltak. Side 38

Sak 63/12       De nasjonale sentra. Side 43

Sak 64/12       Handlingsplan de nasjonale raser. Side 52

Sak 65/12        «Instrukser» . Side 54

Sak 66/12        Orienteringer. Side 63

Sak 67/12        Eventuelt.