50 % med løse biter hos varmblodstraver

Skrevet av Norges Veterinærhøgskole,  10.10.2012

En doktorgrad fra Norges Veterinærhøgskole har funnet løse beinbiter hos over halvparten av hestene i en hel årgang av varmblodstravere. Funnen av såkalt osteocondrose er høyere enn det som er funnet i tidligere studier. Ledelsene psteokondrose og Birkelandsfraktur har trolig felles gener, og det er ingen forskjell på forekomst av lidelsene hos franske og amerikanske varmblodstravere.

Veterinær Sigrid Lykkjen har foretatt røntgenundersøkelser av 464 ett år gamle varmblodstravere født i 2006 og 2007 og fant osteochondrose i haseledd og Birkelandfraktur i kodeledd hos henholdsvis 21,5 % og 23,1 % av hestene. Forekomsten av osteochondrose var signifikant høyere enn hva som er rapportert i tidligere norske og svenske studier. Røntgenfunn fra en tidligere norsk studie av 753 varmblodstravere, samt slektskapsinformasjon, ble inkludert i studien for beregning av genetiske parametere for de to lidelsene.

Stor grad av arvelighet både for osteochondrose i haseledd og Birkelandfrakturer bekrefter at dette er arvelige sjukdommer, og en positiv genetisk korrelasjon indikerer at lidelsene kan ha felles gener. Beregninger viser at det ikke er forskjell på amerikansk og fransk traver når det gjelder forekomst av disse lidelsene.

Doktorgradsarbeidet omfatter også analyser av hele hestens genom med formål å avdekke variasjoner i DNA som kan ses i sammenheng med forekomst av osteochondrose og Birkelandsfrakturer. Det ble funnet DNA-områder som er assosiert med disse to lidelsene på flere kromosomer, noe som viser at dette er kompliserte lidelser som influeres av mange gener. Samlet understreker resultatene fra arbeidet at osteochondrose i haseledd og Birkelandfrakturer i kodeledd hos varmblodstravere er relevante problemstillinger for videre forskning. Det både kan og bør tas hensyn til disse lidelsene i avlsarbeidet.

Doktorgradsarbeidet er gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom avdeling for sjukdomsgenetikk og hesteklinikken ved Norges veterinærhøgskole, Universitetet i Ås og Universitetet i Minnesota.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.10.2012, kl. 09:15.
Oppgitt emne: "Genetic studies of developmental orthopaedic joint diseases in the Standardbred trotter"
Sted: Norges veterinærhøgskole, Festsalen

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.10.2012, kl. 11:15, Norges veterinærhøgskole, Festsalen