Landbruksministeren på NHS

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum, NHS-direktør Vegard Thune og styreleder i Norges Bondelag Nils Bjørke møttes på Starum i går. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  30.10.2012

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum var på en snarvisitt på NHS den 29.oktober. I løpet av det korte besøket fikk statsråden en gjennomgang av situasjonen ved NHS og for norsk hestenæring generelt. Med på møtet var også Nils Bjørke, styreleder i Norges Bondelag. Bjørke har selv god oversikt over hestenæringa og driver selv med oppdrett av kaldblodstraver. 
Mangler et nasjonalt hesteregister
Direktør Vegard Thune ved NHS tok utgangspunkt i at hestetallet i Norge har økt fra 20 000 hester i 1960 til 125 000 hester som vi antar finnes i landet i 2012. Det var viktig å understreke at dette er noe vi antar, da ingen vet med sikkerhet hvor mange hester som finnes i Norge. Årsaken er at vi mangler et nasjonalt hesteregister, noe både norsk hestenæring, Mattilsynet og øvrige myndigheter hadde hatt stort behov for.
Starum sakker akterut
Et annet tema under møtet var fasilitetene på NHS slik de framstår i dag. Stallene holder ikke tritt med dagens standard, og ridehuskapasiteten er sprengt. Ridehusene mangler dessuten gode fasiliteter for publikum og undervisning. Studentene ved NHS bor dessuten på et internat som heller ikke tilfredsstiller dagens krav på alle punkter. Blant annet har studentene ikke egne bad på rommene.
Alt dette krever betydelige investeringer som det ikke er rom for i budsjettene slik de er i dag. Det er Landbruks- og Matdepartmenetet som fastsetter det årlige driftstilskuddet til NHS, og pengene kommer fra hestespill via Norsk Rikstoto.
I løpet av det timeslange møtet ble også  kåringsforskriften som trolig vil forsvinne diskutert, og manvar innom hvilken betydning dette kan få for NHS sine arbeidsoppgaver i åra framover.  Forholdet mellom NHS, Norsk Fjordhestsenter og Nord-Norsk Hestesenter ble også debattert.