Lærer ridelærerne å unngå "prestestemme"

Stemmebruk i praksis- Marianne Stensrud fikk Ridelærer I-studentene Merete Utheim, Renate Aaseng og Ingrid Nybøe til å gjøre litt av hvert i stemmeundervisningen i formiddag. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  26.10.2012

Stemmebruk står faktisk på pensum i ridelærerutdanningen. Og når man tenker etter er det faktisk en utfordring for stemmen å stå ute i et  stort og halvkaldt ridehus og undervise ryttere som hele tida er i bevegelse og som befinner seg et godt stykke unna ridelærereren.
Prestestemme- en fryktet lidelse
Det er her Marianne Stensrud kommer inn i bildet. Med bred bakgrunn innen drama/teater har hun mange praktiske tips å komme med til ridelærerstudentene. Dessuten handler det om bevisstgjøring rundt hvordan ridelærerne bruker stemmen sin når de underviser. Hun advarer mot det som kalles "prestestemme" som enkelte prester lider under etter mange og lange prekener i kirkerommet og som fører til at stemmen forblir inne i presten og til tider nesten blir borte. Ridelærerne er i faresonen for å få de samme problemene i og med at de har lange økter med "enetale" som en del av jobben sin, og i omgivelser som er røffe.
Tips og øvelser over 5 timerUndervisning i store ridehus, NHS
I løpet av tilsammen 5 timer gir Marianne praktiske tips og øvelser til ridelærer I-studentene om hvordan de kan økonomisere stemmen sin. 
- Dette handler om kommunikasjon, om hvordan man må være tydelig slik at man slipper å bruke unødig mange ord for at budskapet skal nå fram til rytterne. Man må bruke stemmen sin økonomisk. Samtidig må man være bevisst og stille seg der det er best å være. For å ta et helt konkret eksempel: Når man underviser utendørs er det bedre å stille seg med ryggen til vinden slik at stemmen bærer best mulig. Da varer den mye lengre også, forsikrer Marianne.