Patellahaking hos nordlandshest/lyngshest

Skrevet av Birgit D.Nielsen/Kari Hustad,  10.10.2012

En ny undersøkelse viser en relativt høy forekomst av patellahaking hos nordlandshest/lyngshest. Nesten 30% av en gruppe som ble undersøkt hadde patellahaking, men undersøkelsen finner ikke en sammenheng mellom patellahaking og forhold rundt hasevinkler, muskelfylde, hold og kryssvinkel.

På bakgrunn av en henvendelse fra Landslaget for nordlandshest/lyngshest til Norsk Hestesenter har Norges Veterinærhøgskole (NVH) gjennomført en undersøkelse av forekomsten av patellahaking hos to-årige nordlandshest/lyngshester høsten 2011. Undersøkelsen er gjort som en fordypningsoppgave av to avgangsstudenter ved Norges veterinærhøgskole, tilknyttet hesteklinikken.

Hovedkonklusjonen i undersøkelsen er:

-          I en så liten populasjon som nordlandshest/lyngshest må man være svært forsiktig med å tillegge forekomst av patellahaking på unge individer for stor vekt i utvelgelsen av avlsdyr.

-          Det må utarbeides er mer detaljert undersøkelsesmetode hvor både antall hakinger og alvorlighetsgrad av haking registreres til bruk for utvelgelse av avlsdyr.

-          Undersøkelsen i 2011 må følges opp med undersøkelse av 2-åringene som blei undersøkt, med en ny undersøkelse når de er 6 – 7 år.

Hele undersøkelsen kan leses her