DNT i møte med travtrenerstudentene og NHS

DNTs generalsekretær, org.sjef og sportssjef har vært på Starum for å styrke samarbeidsmulighetene mellom NHS og travsporten. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  26.09.2012

Det Norske Travselskap (DNT) møtte mannsterke opp på Starum i går da de skulle møte NHS-ledelsen og travtrenerstudentene. Dette var første gang Rune Gustavsen besøkte Starum etter at han gikk inn i stillingen som generalsekretær i DNT. Med seg fra Oslo hadde han avlssjef Anders Järnerot og organisasjonssjef Tore Kristiansen som forøvrig er travets representant i Utdanningsrådet på NHS.
På agendaen sto blant annet et møte med høstens travtrenerstudenter der man var inne på tema som lønnsvilkår, markedsføring og forholdet mellom antall løpshester og løpstilbudet i Norge.
I møtet med ledelsen på NHS ble det diskutert hvilke utfordringer travavlen vil få når kåringsordningen etter all sannsynlighet forsvinner i løpet av 2014, og hvordan dette vil påvirke avlsplanene for varmblodstraver og kaldblodstraver. Samarbeidet om det årlige Oppdretterseminaret ønsket begge parter å viderføre framover.
Muligheter på Nannestad
Travsportens storsatsing på Nannestad ble også diskutert. Det var enighet om at fagskoleutdanningen, for travets del gjelder dette travtrenerutdanningen, skal forbli på Starum. Derimot ligger det gode muligheter for travet å utvikle Nannestad til en arena for kortere kurs- i samarbeid med NHS.
Hvilke valg gjør travtrenerne?
Ellers var det et ønske fra DNT å få gjennomført en undersøkelse som viser hvor det blir av dem som tar travtrenerutdanning. Etter at utdanningen ble fagskolegodkjent i 2009 er det interessant å se hvor mange som starter som travtrenere og hvor mange som gjør andre karrierevalg. Dette har stått på agendaen hos NHS også, og kommer til å bli gjennomført i løpet av kort tid.