Spørreundersøkelse: Studie av temperament hos nasjonale hesteraser

Dølahester i Sikkilsdalen. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Hanne Fjerdingby Olsen,  14.09.2012

Gjennom et prosjekt ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås skal det samles inn informasjon om temperament hos hester av de fire nasjonale rasene (dølahest, fjordhest, kaldblodstraver og nordlandshest/lyngshest) gjennom en nettbasert spørreundersøkelse.

Studien er ment å gi oss kunnskap om sammensetningen av temperamentet hos de nasjonale hesterasene, og hvorvidt de ulike delene av temperamentet er arvbare. Kunnskap om hesters temperament er av betydning for det organiserte avlsarbeidet, men også for markedsføring av rasene, samt for å kunne tilpasse trening og gi mulighet til å velge riktig hest til rett eier. Det trengs informasjon på så mange hester som mulig i dagens populasjoner, og vi oppfordrer alle som har eller bruker hest av de nasjonale rasene til å svare på undersøkelsen. Merk at du ikke trenger å eie hesten du svarer for, og at du kan sende inn skjema for så mange hester du vil.

Prosjektleder: Hanne Fjerdingby Olsen, e-post: hanne.fjerdingby@umb.no, tlf. 64 96 51 15.
Svarfrist: 1. november

Eiere eller brukere av en av de fire hesterasene kan delta i undersøkelsen her: 
https://response.questback.com/universitetetformiljogbi/d5mllgsxj3/