Styremøte på NHS

Skrevet av Kari Hustad,  10.09.2012

Tirsdag 11. september møtes NHS-styret på Starum. Møtet starter med en befaring på anlegget for at styremedlemmene skal ha et godt beslutningsgrunnlag for behandling av vedlikeholds- og investeringsbudsjettet for 2013 og for Langtidsbudsjettet. Budsjettbehandlingen blir på neste styremøte.
Dette er sakslista for styremøtet:
       Godkjenning av innkalling og saksliste
       Godkjenning av styrereferat 3/12 og 4/12.
Økonomi:
       Regnskap pr. 31.07.12 
      
 Norges Fjordhestlag- søknad om støtte
Avl:      
        Kåringsdommere engelsk fullblod
        Kåringsdommere araber 
        Avlsrådet – hva nå ? 
        Handlingsplan – status
Utdanning/forskning:
         Hovslagerutdanning
         Utdanningsrådet-valg 
         Oppnevning av sensorer Travtrenerutdanningen
Administrasjon:
          Orienteringer
         Eventuelt