Årsmøte på Starum for salmakerne

Salmakerfaget er vinden. Her ser du noe av det kursdeltakerne på våre salmakerkurs lager. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  02.04.2013

Det er årsmøtetid, og tradisjonen tro møtes salmakerne på Starum rundt disse tider. Pelles Salmakerlag er en forening for dem som har tatt salmakerkurs på Norsk Hestesenter, eller tilsvarende kurs andre steder. Laget ble stiftet i 1994.De skal ha sitt årsmøte her på Starum lørdag 27. april. Innkalling finner du her.
I forkant av årsmøtet er det mulig for medlemmer av laget å komme til Norsk Hestesenter og benytte verkstedet til en arbeidssamling. Man kan komme når man selv ønsker ifra onsdag 24. april. Det blir årsfest med middag lørdag kveld. Mer info om denne finner du her.

Påmelding til arbeidssamling og festmiddag sendes til Lise Hjardar, lise@hjardar.no innen 10. april.

 Årsberetning for Pelles Salmakerlag 2012 finner du her.

Har du tatt ett eller flere salmakerkurs på Norsk Hestesenter eller tilsvarende kurs andre steder, og ønsker å bli medlem, kan du kontakte Pelles Salmakerlag v/ kasserer Alf Gunnar Schei på tlf.452 47 265.