Styremøte ved NHS

Skrevet av Kari Hustad,  18.04.2013

Styret ved NHS møtes på Starum i dag. Økonomi, nytt ridehus, hesteforskning, nasjonale hestesentra og avlsplan for pinto er blant sakene som skal behandles. Her er saksliste for dagens styremøte:

Sak   18/13      Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak   19/13      Godkjenning av styrereferat 1/13 og 2/13.
Økonomi
Sak   20/13      Årsberetning 2012
Sak   21/13      Regnskap 2012
Sak   22/13      Regnskap pr. 28/2-2013
Legges fram på møtet
Sak   23/13      Budsjett 2013- risikovurdering.
Sak   24/13      Langtidsbudsjett.
Sak   25/13      Hestehjelpskassa- søknader
a)      Hest og Helse
b)      Norges Fjordhestlag/Fjordhestsenteret.
Avl
Sak   26/13      Midler til avlsfremmende tiltak
Sak   27/13      Avlsplan- pinto
Sak   28/13      Klagenemnder - oppnevning
Utdanning/forskning
Sak 29/13        Svensk/norsk forskningssamarbeid
Administrasjon
Sak 30/13        Strategiplan
Sak 31/13        Nytt ridehus
Orientering på møtet
Sak 32/13        Nasjonale sentra
Sak 33/13        Orienteringer
a)      Oppfølging av tidligere vedtak
b)   Handlingsplan nasjonale raser – fremdrift
c)    Møtebok utdanningsrådet
Sak 34/13        Eventuelt