3 millioner til NHS

Oppland fylkeskommune har sagt ja til å bidra med 3 mill til nytt ridehus på Starum.
Skrevet av Kari Hustad,  28.08.2013

Fylkesutvalget i Oppland bevilget i går 3 millioner kr til medfinansiering av nytt ridehus på Starum. Oppland  fylkeskommune vil bidra til bygging sammen med Landbruks og Matdepartementet og Østre Toten kommune. 

I desember i fjor skrev de tre partene under på en intensjonsavtale der man forpliktet seg til å bidra for å få bygd et nytt ridehus. Det er pr i dag to ridehus ved NHS. Det ene ble bygd av okkupasjonsmakten i 1942, og har store råteskader. Det andre ridehuset er fra 2001. Kapasiteten ved ridehusene er  sprengt.  

Under diskusjonen i fylkesutvalget i går ønsket opposisjonen (Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre) å plusse på bevilgningen til 4 millioner, men dette gikk flertallet imot.

- Dette er en hyggelig melding å få for oss på NHS som sliter med mye gammel bygningsmasse samtidig som vi påberoper oss å være et nasjonalt kompetansesenter for hest, sier direktør Vegard Thune ved NHS. 

Nå gjenstår nå en tilbakemelding fra Østre Toten kommune før ridehuset kan realiseres. Et nytt ridehus er kostnadsberammet til mellom 15 og 18 millioner kr, basert på uforpliktende tilbud som NHS har innhentet. Bidraget fra Landbruks og Matdepartementet blir tatt fra Norsk Rikstotos budsjett, og er på 9 millioner kr.
Dersom alle parter gir klarsignal til å bidra, kan byggingen settes i gang våren 2014.


Norsk Hestesenter (NHS) er det øverste faglige senter for hesteavl og utdanning av hestepersonell i Norge. NHS er en stiftelse etablert i 1986 av 16 landsomfattende hesteorganisasjoner. Stifterne representere 100 000 medlemmer.NHS har 32 ansatte og har i år et budsjett på 35 millioner kr. Norsk Rikstoto bidrar med et årlig driftstilskudd som fastsettes av Landbruksog Matdepartementet.