Dølahesten- den nye eksportvaren

Seksspann med dølahest på Starum. Foto:Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  30.08.2013

Den trauste dølahesten er i ferd med å bli en hit i Tyskland. Rasen befester seg i landet som er et av de største hestelandene i Europa. Dølahesten, med stamfar født på Dovre, slår an som en trygg ridehest og med egenskaper som også gjør den velegnet som terapihest. Nå vil tyskerne danne egen filial av Landslaget for Dølahest.

I de siste åra har det blitt solgt hester fra både Mjøsa-området, Gudbrandsdal, Eidsvoll og Nord-Østerdal til hestefrelste tyskere. Noen har vært på utkikk etter en hobbyhest for hele familien, mens andre hadde helt spesielle krav til hestene: de skulle nemlig fungere som døråpner til sinnet til unge traumatiserte jenter.

Ikke overrasket
En av dem som har solgt flere dølahester til Tyskland er Stein Benstuen fra Eidsvoll. Han har selv vært nede og besøkt hestene, og kan fortelle om begeistrede hesteeiere.
- Ekteparet Sevenich driver en barnevernsinstitusjon i Essen-området. Å se det tomme blikket i øynene til de unge jentene forandre seg til livfulle blikk da de viste fram dølahestene i stallen var en svært sterk opplevelse for meg.
Bentstuen, som er en erfaren oppdretter, er likevel ikke overrasket over at nettopp dølahesten er i ferd med å få nye tilhengere i utlandet.
- Det er utvilsomt lynnet som er dølahestens fortrinn. Inni den store og tunge hesten banker det et varmt hjerte i tillegg til at dølahesten er kjent for ha et kaldt hode. Det er en god kombinasjon.

Første føll født i 2009
Det første dølahestføllet som ble født i Tyskland kom til i 2009. Da hadde noen kjøpt ei drektig hoppe fra Norge. Siden har det kommet flere til, og i dag finnes det rundt 30 dølahester i Tyskland. En norsk avlshingst ble lånt ut til Tyskland i fjor, og han betjente flere av de 20 avlshoppene som finnes i landet.

Vil danne tysk filial
Etter hvert som stadig flere dølahester dukker opp i Tyskland, ønsker eierne å danne et lokallag av Landslaget for Dølahest. Det applauderes av styreleder i Landslaget, Kjell Horten.
- Vi bidrar gjerne til en slik knoppskyting. Samtidig er det viktig at vi passer på at det norske lovverket er tilpasset slik at det er enkelt å ha dølahest i utlandet også. Alle de tyske dølahestene er registrert i den norske stamboka for rasen. Forresten har svenskene også ytret et klart ønske om å danne et lokallag.
Tyskerne vil arrangere utstillinger for dølahest, der de ønsker at norske eksteriørdommere kommer nedover for å dømme hestene. 
- I en tid der det blir født stadig færre føll her i Norge er dette gledelig, mener Kjell Horten. Nå jobber Landslaget for dølahest med å få laget oppdateringer på både tysk og engelsk på nettsidene sine for å knytte utenlandske hesteeiere tettere til det norske dølahestmiljøet.