Ny stor undersøkelse om hest i Norge- for deg med eller uten hest

28.08.2013

NHS setter nå i gang en stor spørreundersøkelse om nordmenns forhold til hest. Undersøkelsen er en del av et forskningsprosjekt som pågår ved NHH (Norges Handelshøyskole) og BI (Bedriftsøkonoisk Institutt). Svarene som kommer ut av undersøkelsen skal gi kunnskap om folk flest sitt forhold til hest i Norge. Det er derfor viktig at så mange som mulig deltar. Det er aldri tidligere foretatt en så omfattende undersøkelse om nordmenns forhold til hest.

De som bidrar i undersøkelsen er med i trekningen av en rekke flotte premier. Trekningen skjer den 1.november. Spre dette til alle du kjenner- og gå inn og gi dine svar her:

https://response.questback.com/snfsamfunnsognringslivs/vrxdpwzoja/