Nytt politikerbesøk

Skrevet av Kari Hustad,  30.08.2013

Det er valgtider, og flere politikere har vært på NHS for å diskutere norsk hestenæring. Tidligere denne uka var en gruppe fra Høyre på visitt på Starum med stortingsrepresentant Svein Flåtten i spissen. Tema som ble berørt var behovet for et nasjonalt hesteregister, grôvforproduksjon til hest og andre næringsmessige spørsmål. Landbruksmeldinga som ble vedtatt av Stortinget i fjor ble også diskutert på de punktene som angår hesten.