Politikerbesøk på Starum

Fylkesvaraordfører Ivar Odnes (SP) fikk i dag gleden av å sitte bak varmblodstraveren French Destiny. Her får han et lynkurs i tømmeføring av travtrenerinstruktør Gunnar Gjerstad og travtrenerstudent Martine Sørvik. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  16.08.2013

I dag har representanter fra Senterpartiet besøkt NHS. Politikerne som møtte var fylkesvaraordfører Ivar Odnes, fylkestingsrepresentant Marianne Mølmen, nestleder i Oslo SP, Margaret E.Hillestad og ordfører i Østre Toten, Hans Seierstad. Gruppen fikk en gjennomgang av driften ved NHS samt en innføring i norsk hestenæring slik den ser ut i 2013. Under møtet ble det  en diskusjon rundt vilkårene for hesteholdet i Norge.
På slutten av besøket ble det også tid til et nærmøte med hest, der alle politikerne etter tur fikk prøve seg som kusk i tandemvogn bak varmblodstraveren French Destiny, med kyndig veiledning fra travtrenerstudent Martine Sørvik (bildet under).Ivar Odland og Martine Sørvik kjører French Destiny