Endringer i styret ved NHS

I dag møtes representantskapet ved Norsk Hestesenter. Blant sakene til behandling er valg av nytt styre. 

Anne Kathrine Fossum er klar for fire nye år som styreleder ved NHS
Skrevet av Kari Hustad,  05.12.2013

Forut for representantskapets møte er det klart at Anne Kathrine Fossum fortsetter som styreleder i en ny fireårsperiode. Det er Landbruks-og Matdepartementet som oppnevner styrelederen ved NHS, mens representantskapet velger de øvrige styremedlemmene etter innstilling fra en  valgkomite.

Representanskapet møtes to ganger i året og er satt sammen av representanter fra de 16  stifterorganisasjonene i NHS. Når dagen er over vil det være klart hvordan det nye styret ved NHS ser ut. Valgkomiteen har følgende innstilling:

Ordfører for representanskapet for 2 år: Camilla Skotvedt
Varaordfører for representanskapet for 2 år: Kjell Horten

To styremedlemmer for 4 år: Atle Larsen (gjenvalg) og Morten Åsen (ny)
Ett styremedlem for 2 år etter Birgit Nielsen: Camilla Rostad (ny)
Tre varamedlemmer til styret i prioritert rekkefølge:
1. Janne Seilen (gjenvalg)
2. Karl Gamme (gjenvalg)
3. Elin Volden Andersen (gjenvalg)

Nestleder i styret: Atle Larsen