Ja til nytt ridehus!

Med et enstemmig vedtak i Øste Toten kommunestyre i kveld er det klart at det nå blir et nytt ridehus på Norsk Hestesenter.

Nå blir det bygging av nytt ridehus til blant andre fullblodshesten Chairman Stephen og ridelærerstudent Renate Aaseng. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  12.12.2013

Prosessen har tatt tid, og det har i høst vært atskillig usikkerhet rundt om det kom til å bli noe nytt ridehus. Men med Østre Totens enstemmige vedtak i kommunestyret i kveld er siste brikke på plass.
For ett år siden signerte tre parter en intensjonsavtale om  å finanisere byggingen av et nytt ridehus på Starum. De tre partene er Oppland fylkeskommune, Landbruks og Matdepartemenet og Østre Toten kommune. Intensjonsavtalen hadde en kostnadsramme på 13 millioner kroner, og partene skulle i løpet av første halvår av 2013 finne en finansiell løsning samtidig som NHS skulle starte den første planleggingen for et nytt ridehus.
Men månedene gikk, og da første halvår var omme var det ingen ny og bindende avtale på plass.
Oppland fylkeskommune vedtok formelt å bevilge 3 millioner kr til ridehusbygging i august. Østre Toten kommune har brukt en del tid på å fatte et vedtak, og har blant annet fått avklart at Landbruks-og Matdepartementet fremdeles er innstilt på å bidra med 9 millioner kr- en kostnad som tas fra Norsk Rikstotos budsjett.
I kveld har politikene i NHS' hjemkommune sagt ja til å bidra med en halv million kr.

- Det er en halv million mindre enn det som er forutsatt i intensjonsavtalen. I følge våre foreløpige anslag vil ridehuset koste ca 15 millioner kr totalt, hvilket innebærer at NHS selv må lånefinansiere ca 2,5 millioner kr, sier direktør Vegard Thune ved NHS.
- Uansett gleder vi oss over at vi nå får 12,5 millioner kr til et ridehus som det er et stort behov for, sier Vegard Thune.