Nytt styre ved NHS

Representantskapet har valgt nye medlemmer til styret ved NHS.

Skrevet av Kari Hustad,  09.12.2013

Fra før var det klart at styreleder, som utpekes av Landbruks og Matdepartementet, fortsatt blir Anne Kathrine Fossum. To nye ansikter i styret er Morten Aasen og Camilla Rostad.
Det nye styret ser dermed slik ut:
Anne Kathrine Fossum, styreleder
Atle Larsen, nestleder (gjenvalgt)
Camilla Rostad (ny)
Morten Aasen (ny)
Per Kolnes (ikke på valg)
Cecilie Bråthen (gjenvalgt)
Torgeir Svalesen (ikke på valg)

1.vara: Janne Seilen (gjenvalgt, møter fast)
2.vara: Karl Gamme (gjenvalgt)
3.vara: Elin Volden Andersen (gjenvalgt)