Råd og tips om grovfôr til hest

Unghester med fri tilgang til grovfôr
Skrevet av Kari Hustad,  16.12.2013

Norsk Landbruksrådgiving er et bindeledd mellom forskning og utøvere i landbruket. De har en egen gruppe som arbeider med å gi råd rundt grovfôrproduksjon til hest. Les siste nummer av "Hesteposten" som de utgir. Tema i dette nummeret er grovfôranalyse, gjødling og parasittbekjempelse.