Ridelærerstipend til Marthe Yvonne Vonheim

En av RidelærerI-studentene er tildelt et stipend for sin spesielle innsats i høst.

20.12.2013

Stipendet er opprettet i forbindelse med at en av våre stifterorganisasjoner, Foreningen for hestepersonell og rideinstruktører, ble formelt nedlagt for en del år tilbake. Foreningen etterlot seg en pengesum som foreningen ønsket skulle komme ridelærerstudentene til gode. I kriteriene for tildelingen heter det blant annet at studenten skal vise gode sosiale ferdigheter og være en god rollemodell både for medstudenter og elever i rideskolen. Studenten skal vise ydmykhet for faget i tillegg til å vise god horsemanship.
Ridelærerinstruktørene har kommet fram til at Marthe Yvonne Vonheim, som nå er ferdig med RidelærerI,  er den som har gjort seg fortjent til å få årets stipend. Stipendet er på kr 4000, og skal brukes til videreutdanning eller kursing.