Dom avsagt: Staten frikjent i avlshingstsak

Tapte mot Staten: Eieren av Syrinxian(bildet) og Mob Muscle tapte i Oslo Tingrett, men har anket dommen. Foto: Jorunn Ballangrud
Skrevet av Kari Hustad,  15.02.2013

Oslo Tingrett har frikjent Staten ved Landbruks-og Matdepartementet i saken som omhandler de to varmblodstraverne Syrinxian og Mob Muscle. Eierne stevnet Staten etter at de to hingstene ikke ble kåret under avlsvurderingen på Bjerke i mars 2012. Eierne mente kåringsavslaget er i strid med EØS-avtalen, men fikk altså ikke medhold i tingretten.
Det er NHS som kårer alle avlshingster i Norge, delegert av departementet.

Kåringsnemndas vurderinger
Syrinxian og Mob Muscle eies av henholdsvis Syrinxian Komandittbolag og Manstone's Aktiebolag. I Syrinxians tilfelle ga Kåringsnemnda hingsten en samlet lav vurdering som ikke kunne kompenseres av interessant avstamning. For Mob Muscle ble det gitt avslag med begrunnelse "samlet vurdering med vekt på svake unghestprestasjoner som ikke kompenseres av hingstens prestasjoner som eldre".  
Forut for rettssaken hadde Klagenemnda for kåringsavgjørelser ikke tatt klagene fra eierne til følge.

Saksøker krevde erstatning
Eieren av Syrinxian krevde en økonomisk erstatning på 853 000 kr mens eieren av Mob Muscle krevde 338 350 kr i erstatning fra Staten. Bakgrunnen var at saksøkerne mente de lider et økonomisk tap som følge av at Norge ikke følger de forpliktelser som ligger i EØS-avtalen. Saksøkerne mente at EØS-avtalen får virkning på tross av at hestene er født i USA som ligger utenfor EØS-området. Ifølge hingsteeierne dreier sette seg om en hindring som rammer sæden til hingstene.

Regjeringsadvokaten: Ikke i strid med EØS-avtalen
Regjeringsadvokaten som førte saken på vegne av Staten mente at avgjørelsen ikke var i strid med EØS-avtalen, og argumenterte for at hester født i USA ikke omfattes av EØS-avtalen. Han la også vekt på at saksøkerne ikke hadde greid å sannsynliggjøre det økonomiske tap av den størrelsesordenen som ble lagt fram.
Retten valgte å frifinne Staten fordi Syrinxian og Mob Muscle opprinnelig kommer fra et land som ligger utenfor EU og EØS-området som er de to avtalepartene i EØS-avtalen. I dommen heter det at avtalen om samarbeid og handel kun gjelder varer med opprinnelse innen EU og EØS.

Eierne av Syrinxian og Mob Muscle har anket dommen.
Du kan lese hele dommen her.