Fransk avtale kan løfte svensk og norsk hesteforskning

Fra Grosbois i Frankrike, et av verdens største treningssentre for travere utenfor Paris. Frankrike bruker store ressurser på hesteforskning Foto: Kari Hustad
Skrevet av Carin Wrange/Kari Hustad,  04.02.2013

Stiftelsen Hästforskning (SHF) som styrer hesteforskning i Norge og Sverige har inngått en avtale som sikrer samarbeid med Frankrike. Avtalen begynte å gjelde fra den 25 januar. Avtalen er inngått mellom SHF og forskningsorganisasjonen Fondation Hippolia.
-Det er nå nødvendig å søke samarbeid internasjonalt for å sikre en fortsatt sterk hesteforskning framfor alt i Sverige,sier Stefan Johanson som er styreleder i SHF.

SHF har siden 2004 samordnet og fordelt midlene som finnes for hesteforskning i Sverige, og fra 2009 har Norge vært samarbeidspartner. Fra og med 2013 har SHF mindre penger å dele ut på grunn av mindre tilskudd både fra den svenske stat og fra den svenske landbruksnæringa.Dette er årsaken til at SHF har søkt samarbeidspartnere i andre europeiske land.

I Frankrike er det en sterk og bred hesteforskningstradisjon, og det er derfor interessant å utvide samarbeidet her. De franske forskerne har høy kompetanse innen veterinærmedisin og hestesport mens vi i Norden også har forskning rundt hestens betydning for samfunnet, fortsetter Stefan Johanson.

Visjonen for det nye samarbeidet, som i starten dreier seg om en 3-årig avtale, er å kunne få igang kunnskapsutbytte mellom svenske, norske og franske hesteforskere. Det kan også bli aktuelt å søke midler fra EU gjennom spesifikke samarbeidsprosjekt.

Spennende samarbeid  
Det er pekt ut et antall områder der man ser spennende muligheter til forskningssamarbeid mellom de tre landene.
- For eksempel pågår det forskning om hestens bevegelsesmønster ved Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) samt luftveisinfeksjoner ved Statens Veterinärmedisinska Anstalt (SVA). Et annet eksempel er forskning rundt lidelsen osteochondrose (løse biter) som drives både ved Norges Veterinærhøgskole (NVH) og ved SLU, forteller Peter Kallings, forskningssjef ved SHF.

Forskning rundt hestens genetikk og fôring er områder som Fondation Hippolia har uttrykt interesse for. Innen genetikk pågår det verdensledende forskning på hest ved såvel Uppsala universitet som ved SLU, mens Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) har høy forskningskompetanse rundt fôring av hest.

Foruten den nylig inngåtte avtalen med Fondation Hippolia håper SHF også å få til et samarbeid med Finland og Island.