Merkevarebygging rundt de nasjonale hesterasene

Diskusjonen gikk livlig under merkevaremøtet på Starum denne uka. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  13.02.2013

Alle vil ha hest. Men den skal være stor, brun og komme fra utlandet. Bedekningstallene i Norge går ned- og særlig berørt er dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. Men nå vil de nasjonale hesteraseorganisasjonene forsøke å ta grep i samarbeid med NHS.
Arbeidet med å bygge opp de nasjonale heserasene som tydelige merkevarer er nå i gang.

Første møte denne uka
Tidligere denne uka møttes representanter fra raseorganisasjonene for dølahest, nordlandshest/lyngshest og fjordhest sammen med folk fra NHS og UMB på Ås. Her møtte man for første gang de to som har fått i oppgave å lage et forprosjekt. Hensikten med forprosjektet er å hente inn kompetanse innen markedsføring og merkevarebygging for å sikre at man er på rett vei. Det er altså ingen utøvende markedsføring på gang ennå. Forskerne skal gi et verktøy som organisasjonene skal kunne ta i bruk.    
Nina Iversen og Leif Hem er tilknyttet Norges Handelshøyskole (NHH). Hem er professor ved NHH og har ansvaret for en rekke etterutdanningsprogrammer innen merkevareledelse for næringslivet både nasjonalt og internasjonalt. Iversen er også professor, og arbeider med rådgivning og forskning i tillegg til å være fagbokforfatter innen markedsføring og merkevarebygging.

Hva er unikt ved de nasjonale hesterasene?
I løpet av heldagsmøtet på Starum gikk mye av tida med til å diskutere situasjonen for rasene slik den er i dag når det gjelder muligheter i markedet. Det ble også diskutert aktuelle målsettinger som alle kan enes om.
- En viktig del at et slikt strategiarbeid er å velge bort, sier Leif Hem. Både han og Nina M.Iversen kom stadig med gode spørsmål og innspill til representantene for organisasjonene. Det ble diskutert styrker ved rasene, muligheter, men også svakheter og trusler. En av oppgavene nå blir å finne fram til de unike ferdighetene som de tre hesterasene har. Tidligere rapporter blir gjennomgått på nytt, og man jobber med å se på hva man mangler av data.  
Det vil bli holdt to nye møter i løpet av våren der Iversen og Hem skal legge fram data som blir gjennomgått av organisasjonene og NHS. Planen er at det skal være ferdig en rapport mot sommeren som bli presentert for alle medlemmer.