Ås-studenter på Starum

Da Ås-studentene var her i august i fjor fikk de prøve å tømmekjøre et firspann av dølahester. Denne gangen er det avl som står på agendaen. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  14.01.2013

UMB på Ås har i flere år tilbudt et bachelor-studium i hestefag. Gjennom flere perioder av studiet kommer studentene til NHS der de har både praktisk og teoretisk undervisning. Studiet som ble innført i 2010, har med ett unntak til nå kun bestått av kvinnelige studenter. Denne uka er et av kullene på plass på Starum, og nå er tema hesteavl, ekteriør og eksteriøregenskaper, norske hesteraser og eksteriørdømming. I tillegg til ansatte ved NHS skal dommernestoren Susan Hellum bidra som foredragsholder.
UMB og NHS har inngått en avtale der RidelærerI kan innlemmes i bachelorstudiet som 1 av de tilsammen 6 semestrene. Frist for å søke til høstens studiestart er den samme som til våre fagskoleutdanninger; 15.april. Les hva Ås-studentene skal gjennom de tre dagene på NHS her.