Hest og helse-seminar på Starum

Hest og rytter i balanse er et av flere tema under Hest og helse-seminaret på Starum 26.april. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Trude Hansen/Kari Hustad,  31.01.2013

Hest og helse er tema på et dagskurs på Starum 26.april. Kurset er myntet på dem som arbeider med hest i terapi, ridelærere og ryttere som vil lære mer og hest og rytter i balanse. Foreleserne kommer fra inn og utland for å gi deg faglig påfyll. 
Foreleserne er:
* Ed Bracher - Chief Executive i Riding for Disabled(RDA) i Storbritannia. Forteller hvordan RDA arbeider, samt hvordan de samarbeider med British Dressage og British Equestrian Federation.

* Maria Therese Engell
, veterinær og ballettutdannet. Doktorgrad fra SLU i 2011.Snakker om hest og rytter i balanse med vekt på koordinative ferdigheter hos rytteren. Har bl.a jobbet med rekrutteringslandslaget i dressur.

* Hilde Hauge er i sluttfasen av doktograden sin som hun skal forsvare på UMB på Ås den 22.mars. Tema i hennes arbeid er om hesten kan gi økt selvfølelse, mestring og anvarsfølelse hos ungdom. Hun har også laget en litteraturbase på tema rundt hestens effekt på vår psykiske og fysiske helse. 

Du finner et foreløpig program her

Seminaret fokuserer på utdanning og kompetanse innenfor området hest og helse, og integrering av funksjonshemmede. Kursarrangører er Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Faggruppe for terapiriding og Hest og Helse.
Her kan du melde deg på seminaret:
https://www.deltager.no/felles_seminar_om_hest_og_helse_14022013

Pris for hele seminaret: kr 500 (inkl. lunsj, frukt, kake, kaffe og te) 
Påmeldingsfrist: 24.mars.

Overnatting på Starum fra torsdag 25.4 til fredag 26.4 vil være mulig. Pris: 300 kr (inkl. frokost).