Hestens atferd i nordisk klima

Dølahester på Starum. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Carin Wrange/Kari Hustad,  11.01.2013

Utegang året rundt er en løsning som stadig flere hesteeier velger. Det gir hestene mulighet til mer fysisk aktivitet og sosial kontakt samtidig som det kan være billigere.Spørsmålet er hvordan man kan gi hesten nødvendig skydd i enkle bygninger som er tilpasset klimaet året rundt. Ekstremvær med intens varme om sommeren og lav temperatur og nedbør om vinteren kan bli en utfordring for hestens velvære og mulighetene den har for å regulere kroppstemperaturen.

Hestens behov for skygge
Et bredt anlagt prosjekt med forskere både fra Norge og Sverige startet tidlig i 2012 med å studere hvordan hester påvirkes av det nordiske klimaet. Prosjektet finansieres av Stiftelsen
Hästforskning, og til sammen har forskerne fått 1 344 000 kr fordelt over tre år.
-Hensikten er blant annet å studere hestenes behov for skygge om sommeren og behovet for tilskuddsvarme og dekken om vinteren, forteller Elke Hartmann ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), en av forskerne i prosjektet.
Forskerne skal studere ulike hesteraser med ulikt stoffskifte. Økt kunnskap kan gi bedre veiledning til hesteeiere om hestens behov for beskyttelse mot vær, vind og insekter samt hvilket behov hesten har for dekken i ulike situasjoner. Mot sommeren 2015 håper forskerne å ha svar på mange av disse spørsmålene.
Studiene i Sverige skal blant annet se på hvordan hestene faktisk oppfører seg når de er på beite. Hvilke behov har de for å beskytte seg mot sterk sol og hva gjør de når insektene plager dem som mest? Elke Hartmann og hennes kollega, insektsforsker Erik Blomgren fra Statens Veterinärmedisinska Anstalt (SVA), oppholdt seg i flere uker ute på hestebeitene ved Jällagymnaset ved Uppsala for å finne ut av det.
Forskerne dokumenterte hvor hestene ønsket å være når de gikk i en luftegård eller på et beite når det var sol og varme. Valgte de å gå inn i leskuret, under trærne eller stå ute i det åpne området? Foruten å kikke på hestenes atferd målte de temperaturen flere steder på hestekroppen for å finne ut hvilke områder som var varmest.

Hestene velger selv
I løpet av vinteren skal prosjektet fokuserer på effektene av å klippe hestene, og studere hvilke behov hestene faktisk har av å erstatte pels med dekken når de er klippet. Den norske forskergruppen planlegger blant annet å studere hva hesten selv velger når det gjelder å ha på dekken eller ikke. For å finne ut av det benytter forskerne en labyrint der den ene veien befrir hesten fra dekkenet mens den andre fører til at dekkenet  sitter på.
- Det er viktig å dokumentere hestens reelle behov for dekken fordi det er mye synsing rundt dette blant hesteeierne, sier professor Kristina Dahlborn ved SLU, som er en av forskerne som deltar i prosjektet.
Siden hestens velferd er en viktig målsetting for prosjektet vil forskerne på slutten av prosjektet presentere sine resultater for et stort antall hesteeiere i mange ulike sammenhenger. Totalt er fem svenske og tre norske forskere samt en referansegruppe engasjert i studiene.

For mer informasjon:
Elke Hartmann, SLU
00 46 18 67 21 47 elke.hartmann@slu.se

Knut Egil Bøe, UMB (Universitetet for Miljø og Biovitenskap)
64 96 51 79 knut.boe@umb.no

Prosjekt: Påverkan av nordisk klimat og hästhållning på hästens temperaturreglering. Finansiert av Stiftelsen Hästforskning

 


 [