Ny forskningsrapport: Hestejenter blir gode ledere

Sprangundervisning på Starum- sterkt dominert av jenter.Blant dem finner vi framtidas ledere, slår en svensk forskningsrapport fast. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  14.01.2013

Stallmiljøet kan lage gode kvinnelige ledere. En ny svensk rapport slår fast at stalljenter lærer å lede bå de seg selv og andre, noe de har nytte av seinere i livet, sier forsker Mats Westerberg ved Luleå Tekniska Universitet. Les mer om rapporten her.
Funnen fra Sverige stemmer også godt med norsk virkelighet. Påtalesjef ved Oppland Politikammer, Linn Hilde Fosso, har selv hestebakgrunn, og hun bekrefter de svenske funnene. Les mer på NRKs nettsider: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.10871486